Zakat Fitrah Semasa (2021) = RM 7.00

(Tahun Semasa - Tahun Ganti) x (Bilangan Hari) x (Zakat Fitrah Semasa x 0.25)


Cara (1) : Tidak berpuasa beberapa hari pada tahun tertentu.

Tahun (Masihi/Hijrah)
Bilangan Hari Tinggal
Kadar Fidyah 2021
JUMLAH FIDYAH

Cara (2) : Tidak berpuasa beberapa hari pada tahun-tahun tertentu.

Tahun Ganti Bilangan Hari Kadar Fidyah Jumlah Fidyah
JUMLAH FIDYAH