A+ R A-

Bantuan Baik Pulih / Bina Rumah

RUMAHWEB

i) Bantuan Baik Pulih Rumah

Objektif :

Membantu golongan Asnaf Fakir dan Miskin menampung kos membaiki rumah yang rosak dan daif seterusnya menyediakan ruang kediaman yang lebih sempurna.

Syarat- syarat :

1. Memenuhi syarat-syarat umum bantuan zakat.

2. Pemohon / ketua keluarga mestilah pemastautin dan menetap sekurang-kurangnya 5 tahun di negeri Pulau Pinang. Bagi kes-kes yang kurang dari 5 tahun, syarat-syarat berikut mestilah dipatuhi :

i.   Ibu / bapa pemohon berasal dari Pulau Pinang

ii. Pemohon lahir di Pulau Pinang

iii. Rumah yang diduduki pemohon mestilah hak milik sendiri.

3. Pemohon tidak memiliki rumah lain.

4. Pendapatan seisi keluarga tidak melebihi RM1,200.00 sebulan.

5. Pemohon mestilah tinggal di atas tanah sendiri atau mendapat kebenaran bertulis (surat sumpah)daripada pemilik atau pemilik-pemilik tanah berkenaan yang diperakui oleh pesuruh jaya sumpah.

6. Sekiranya tanah dimiliki banyak penama, pemohon mestilah mendapatkan persetujuan bersumpah semua penama.

7. Sekiranya pemilik tanah tidak dapat dikenalpasti, pemohon mestilah mendapat sokongan daripada pihak kariah.

8. Rumah yang hendak dibaiki mestilah dimiliki pemohon dan merupakan tempat pemohon tinggal dan bukannya disewakan.

9. Permohonan mestilah dikemukakan  bersama-sama dengan bukti pemilikan tanah seperti geran tanah dan sebagainya.

10. Bagi kes rumah terbengkalai:

i.  Sekiranya rumah tersebut di bina oleh pemaju perumahan, permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

ii. Pembinaan rumah di luar kemampuan serta melebihi keperluan tidak akan dipertimbangkan

11. Bagi kes rumah pangsa, tanggung jawab pembaikan akan menjadi tanggung jawab pemaju.

12. Had umur 35 tahun dan ke atas kecuali OKU atau berpenyakit kritikal.

13. Mempunyai tanggungan sekurang-kurangnya 3 orang ( 4 orang isirumah)

14. Pemohon yang mempunyai kenderaan yang selesa atau masih membayar ansuran kenderaan melebihi RM250 sebulan tidak layak dipertimbangkan bantuan ini.

15. Pemohon yang mampu melanggan astro / mempunyai alat penghawa dingin tidak layak dipertimbangkan.

16. Zakat Pulau Pinang berhak menolak permohonan daripada pemohon yang mempunyai imej negatif di kalangan jiran-jiran dan penduduk setempat.

17. Zakat Pulau Pinang berhak menolak permohonan pemohon yang telah memiliki rumah yang lain.

Cara – cara memohon :

1. Permohonan mestilah dikemukakan bersama dokumen-dokumen sokongan berikut :

i.  Salinan dokumen hak milik tanah (geran mukim / daftar sementara / borang 14A / surat kelulusan pejabat tanah)

ii. Surat kebenaran bersumpah tuan tanah.

iii. Salinan kad pengenalan tuan tanah

2. Permohonan mestilah mendapat sokongan dan perakuan daripada Jawatankuasa Kariah tempat tinggal pemohon.

3. Siasatan akan dilakukan ke kediaman pemohon. Semua maklumat berkaitan kesihatan, pendapatan, keadaan keluarga dan keadaan rumah pemohon perlu dilaporkan oleh Pegawai Penyiasat beserta dengan gambar untuk pertimbangan pihak pengurusan.

4. Bagi pembaikan yang melebihi kos RM18,000, keputusan akan dibuat melalui Mesyuarat Jawatankuasa Rumah.

5. Pembaikan bagi permohonan yang berjaya akan dibuat oleh kontraktor yang dilantik oleh ZAKAT PULAU PINANG.

________________________________________________________________________________________________________________

ii) Skim Inapan Kasih (Bantuan Bina Rumah)

Objektif :

Menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada Asnaf Fakir / Miskin

Sebagai salah satu penyelesaian masalah miskin tegar di negeri Pulau Pinang dengan menyediakan kediaman baru kepada Fakir /Miskin.

Syarat- syarat :

1. Memenuhi syarat-syarat umum bantuan zakat.

2. Pemohon / isteri atau mana-mana ahli keluarga masih belum mempunyai rumah sendiri atau rumahnya yang sedia ada dalam keadaan yang terlalu daif.

3. Pemohon hendaklah mengemukakan surat akuan bersumpah bagi mengesahkan yang beliau tidak mempunyai rumah lain.

4. Pemohon / ketua keluarga mestilah pemastautin dan menetap sekurang-kurangnya 5 tahun di negeri Pulau Pinang. Bagi kes-kes yang kurang dari 5 tahun, syarat-syarat berikut mestilah dipatuhi :

  i.          Ibu / bapa pemohon berasal dari Pulau Pinang

  ii.          Pemohon lahir di Pulau Pinang

  iii.          Rumah yang diduduki pemohon bukan hak milik sendiri.

5. Permohonan hanya akan dipertimbangkan untuk tapak cadangan (tanah) yang berada di Pulau Pinang sahaja.

6. Pendapatan seisi keluarga tidak melebihi RM1,200.00 sebulan

7. Pemohon mestilah mempunyai tanah sendiri atau mendapat kebenaran bertulis (surat sumpah) daripada pemilik tanah berkenaan yang diperakui oleh pesuruh jaya sumpah.

8. Sekiranya tanah dimiliki banyak penama, pemohon mestilah mendapatkan persetujuan bersumpah semua penama.

9. Sekiranya pemilik tanah tidak dapat dikenalpasti, pemohon mestilah mendapat sokongan daripada pihak kariah

10. Permohonan mestilah dikemukakan bersama dokumen-dokumen sokongan berikut :

i.  Salinan dokumen hak milik tanah (geran mukim / daftar sementara / borang 14A / surat kelulusan pejabat tanah)

ii. Surat kebenaran bersumpah tuan tanah.

iii. Salinan kad pengenalan tuan tanah

11. Bagi pemohon yang bekerja, penyata terkini KWSP perlulah disertakan.

12. Zakat Pulau Pinang berhak menolak permohonan daripada pemohon yang mempunyai imej negatif di kalangan jiran-jiran dan penduduk setempat.

13. Had umur 40 tahun dan ke atas kecuali OKU atau berpenyakit kritikal.

14. Mempunyai tanggungan sekurang-kurangnya 3 orang ( 4 orang isirumah)

15. Pemohon yang mempunyai kenderaan yang selesa atau masih membayar ansuran kenderaan melebihi RM250 sebulan tidak layak dipertimbangkan bantuan ini.

16. Pemohon yang mampu melanggan astro / mempunyai alat penghawa dingin tidak layak dipertimbangkan.

17. Zakat Pulau Pinang berhak menolak permohonan pemohon yang telah memiliki rumah yang lain.

Cara – cara memohon :

1. Permohonan mestilah mendapat sokongan dan perakuan daripada Jawatankuasa Kariah tempat tinggal pemohon.

2. Siasatan akan dilakukan ke kediaman semasa pemohondan tapak rumah yang dicadangkan. Semua maklumat berkaitan kesihatan, pendapatan, keadaan keluarga dan keadaan rumah pemohon perlu dilaporkan oleh Pegawai Penyiasat beserta dengan gambar untuk pertimbangan pihak pengurusan.

3. Dokumen permohonan yang memenuhi syarat kelayakan  akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan Rumah ZAKAT PULAU PINANG untuk penelitian dan kelulusan.

4. Pembinaan bagi permohonan yang berjaya akan dibuat oleh kontraktor yang dilantik oleh ZAKAT PULAU PINANG.

Harga Emas Semasa: RM 237.00 

Nisab: RM 20,500.00

KUTIPAN DAN AGIHAN
(Setakat September 2021)
Kutipan: 
RM85.48 Juta

Agihan: RM73.82 Juta

galeri

  news

  hubungi 

 

No.4, Jalan Perda Selatan, Bandar Perda,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Telefon : 604-5498088 Faks : 604 5306466
Copyright © 2021 Zakat Pulau Pinang
Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768, IE8 browser, Mozilla Firefox, Chrome