A+ R A-

Kalkulator Zakat Perniagaan

JENIS HARTA JUMLAH HARTA
A. Aset Semasa yang dikenakan zakat perniagaan
Stok Niaga (Barangan Siap) RM
Penghutang Perniagaan (selepas ditolak hutang ragu) RM
Sekuriti Pelaburan Jangka Pendek RM
Deposit Tetap/Akaun Pelaburan di bank (tidak bersyarat) RM
Wang Tunai di bank RM
Wang Tunai di tangan RM
Jumlah aset semasa yang dikenakan zakat
B.Tolak: Liabiliti Semasa yang dibenarkan (Liabiliti Operasi)
Pemiutang Perniagaan RM
Belanja Terakru (Kos operasi sahaja) RM
Peruntukan Cukai(cukai tahun semasa sahaja) RM
Lain-lain liabiliti yang diwajibkan atas perniagaan RM
Jumlah liabiliti semasa yang dibenarkan
C.Aset Semasa Bersih(A-B)) RM
Pelarasan (+ / -) [contohnya]
(-)Hasil Tak Suci (contoh:Faedah bank)
RM
(-)Hasil yang bersih zakat
(contoh:Dividen dari sumber yang telah bayar zakat)
RM
(+)Pembelian Aset Tetap pada akhir haul (sukuan terakhir) RM
(+)Pembahagian Keuntungan
(Dividen, Honorarium, Gaji Pemilik, Ambilan Tunai dan
sebagainya perlu bersih zakat dahulu
RM
D. Nilai yang dikenakan zakat
E. Kadar Zakat
F. % Pemilikan Muslim (contoh:100%)
G. Jumlah Zakat jika (D) melebihi nisab (D x E x F)

Harga Emas Semasa: RM 237.00 

Nisab: RM 20,500.00

KUTIPAN DAN AGIHAN
(Setakat September 2021)
Kutipan: 
RM85.48 Juta

Agihan: RM73.82 Juta

galeri

  news

  hubungi 

 

No.4, Jalan Perda Selatan, Bandar Perda,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Telefon : 604-5498088 Faks : 604 5306466
Copyright © 2021 Zakat Pulau Pinang
Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768, IE8 browser, Mozilla Firefox, Chrome