MAKLUMAT PEMBAYAR ZAKAT
* Wajib mengisi maklumat ini
*
*
*
*
MAKLUMAT PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH 1441 HIJRAH

Bayaran bagi Zakat Fitrah 1441 H hendaklah dibuat sebelum atau pada Pukul 3 Petang, 29 Ramadan 1441 H @ 22 haribulan Mei 2020.

Tunaikan Zakat Fitrah pada Ramadan kali ini mengikut jenis beras yang dimakan.

1. RM 7.00
Beras Super Spesial Tempatan (5% hancur), Super Special Tempatan (10% hancur), Beras Tempatan Standard, Beras Tempatan Premium dan lain-lain jenis yang setara dengannya.

2. RM 16.00
Beras Basmathi, Beras Wangi dan lain-lain jenis yang setara dengannya.

                                                                                                                                   

PERAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar.


Baca lafaz akad ini di dalam hati

1. Lafaz untuk diri sendiri:
"Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku pada tahun ini kerana Allah Ta’ala."

2. Lafaz untuk diri sendiri dan tanggungan:
"Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku dan tanggunganku pada tahun ini kerana Allah Ta’ala."

3. Lafaz bagi pihak:
"Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas pihak yang aku wakili …… pada tahun ini kerana Allah Ta’ala."