A+ R A-

Info Agihan


pict1

 

Asnaf ialah sepertimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan amil - amil yang menguruskannya, para muallaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba- hamba yang hendak memerdekakan dirinya, untuk orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"


FAKIR - adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Contohnya ia memerlukan RM10 sehari tetapi hanya mampu RM3 sahaja.

MISKIN -  mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya seperti ia memerlukan RM10 tetapi hanya memperoleh RM8.

RIQAB - hamba @ seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri dan termasuk juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

GHARIMIN - Orang yang berhutang sama ada hutang untuk dirinya sendiri atau hutang untuk orang lain dan sama ada hutang ini bertujuan untuk melakukan sesuatu kebaikkan (taat kepada Allah).

AMIL - orang yang diberi tugas dan amanah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat.

FISABILILLAH -  orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktiviti untuk menegak dan meninggikan agama Allah. 

MUALLAF - orang kafir @ bukan islam yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru memeluk agama Islam yang imannya masih lemah.

IBN SABIL - musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan atau semasa memulakan perjalanan dari negaranya yang mendatangkan pulangan yang baik kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalanan. 

Harga Emas Semasa: RM 202.62

Nisab: RM14,000

KUTIPAN DAN AGIHAN
(sehingga JUL 2019)
Kutipan: 
RM 71,002,240.88
Agihan: RM 64,516,287.99

ezakatJompay

galeri

 news

 hubungi

No.4, Jalan Perda Selatan, Bandar Perda,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Telefon : 604-5498088 Faks : 604 5306466
Copyright © 2013 Zakat Pulau Pinang
Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768, IE8 browser, Mozilla Firefox, Chrome